Dag van de Sportaccommodaties

Wilt u voor uw sportclub meer weten over duurzaamheid rond sportaccommodaties. Kom dan 8 maart 2018 langs voor info over De Groene Club en onze 10 Zuid-Hollandse sportclubs

Bron: Provincie